Vores Side

Velkommen til VORES side. Vi vil skrive lidt om forskellige ting af interesse for os.

Jeg nævner i flæng: Camping, rejser, biler,  computer internet.

Ældresagen.  lokalhistorie.